အဏ္ဏဝါ−ကမ္ဘာမြေ သိပ္ပံပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာသဘောထားရည်ရွယ်ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား

6