အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

lab

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးက အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းအား ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်စဉ်။