ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

  (၂၂.၉.၂၀၁၅) မှ (၂၇.၉.၂၀၁၅) ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် ၄၂ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ (ACCSQ) အစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ

More…